+98-31-42614700    +98-31-42634906    +98-31-42623756  
شرایط عضویت

شرایط استفاده از کتابخانه

عضویت

  • تشكيل كارت كتاب خانه با ارائه يك قطعه عكس پرسنلی 4*3 به واحد کتابخانه آموزشگاه و پرداخت مبلغ 50000 ريال به واحد صندوق صورت می گیرد.

هزینه

  • در صورت تاخير در استرداد كتاب امانت گرفته شده، به ازاي هر روز تاخير، جريمه نقدي به مبلغ 2000 ريال محاسبه مي گردد.
  • امانت هر CD و DVD به ازاي هر جلسه 5000 ريال كرايه محاسبه مي گردد. به ازاي هر شب تاخير علاوه بر كرايه مبلغ 2000 ريال جريمه نيز محاسبه مي گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو