+98-31-42614700    +98-31-42634906    +98-31-42623756  
مهد تابستانه نسل فردا (تابستان 1398)
مهد تابستانه نسل فردا (تابستان 1398)

موسسه فرهنگی هنری نسل فردا برگزار می نماید.
مهد تابستانه ی زبان ، هنر و ادبیات ویژه کودکان 5 تا 8 سال.

یک روز در میان از ساعت 8 الی 12

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو