کلاس های ویژه خردسالان (Tiny Talk)

  • شهریه مصوب: 2،200،000 ريال
  • تخفیف دانش آموزان جدید: 900،000 ريال
  • شهریه دانش آموزان جدید: 1،300،000 ريال

کلاس های ویژه کودکان و نوجوانان(Get Ready و Family & Friends)

  • شهریه مصوب: 2،200،000 ريال
  • تخفیف دانش آموزان جدید: 900،000 ريال
  • شهریه دانش آموزان جدید: 1،300،000 ريال

  • تخفیف ویژه دانش آموزان قدیم: 750،000 ريال
  • آیتم لیست