معرفی کتابخانه

کتابخانه موسسه نسل فردا از سال 1382 تا به امروز شاهد گسترش قابل توجهی بوده است، به طوری که در حال حاضر تعداد عناوین کتابخانه به 9500 عنوان نزدیک می شود. این منابع شامل 2005 عنوان کتاب فارسی (شامل تمامی گروه های سنی)، 2900 عنوان کتاب انگلیسی به تفکیک سطح (از مبتدی تا پیشرفته ) و چند مجلد و کتاب آلمانی است. همچنین تعداد 4500  عدد CD و DVD آموزشی با موضوعات نرم افزار و فیلم آموزشی، کارتون دوبله فارسی و زبان اصلی، فیلم سینمایی، مستند علمی و مذهبی، کتاب الکترونیک و کتاب صوتی در کتابخانه نسل فردا جهت امانت موجود است.

شرایط عضویت

عضویت در کتابخانه موسسه برای عموم آزاد است. علاقه مندان می توانند با پرداخت مبلغ 150000 ریال و با به همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3 کارت عضویت خود را دریافت کنند. هزینه عضویت زبان آموزان موسسه 50000 ریال می باشد. همچنین کارت های عضویت هر سه ماه یک بار با پرداخت مبلغ 15000 ریال تمدید خواهد شد.

اعضای محترم کتابخانه در هر نوبت مراجعه می توانند یک جلد کتاب فارسی، یک جلد کتاب انگلیسی و دو عدد CD یا DVD  به امانت ببرند. امانت کتاب ها به مدت یک هفته رایگان بوده و در صورت عدم تمدید پس از یک هفته به ازای هر شب دیرکرد 2000 ریال جریمه محاسبه خواهد شد. هزینه امانتCD ها به ازای هرشب 2000 ریال قابل محاسبه است.

هر ساله در فصل تابستان از علاقه مندان شرکت در مسابقه کتابخوانی ثبت نام به عمل آمده و اوایل مهر ماه مسابقه برگزار می شود. با توجه به سطح و ترم شرکت کنندگان در مسابقه، نرم افزارها و کتابهایی از قبل تدارک دیده شده و برای فروش آماده می شود. سوالات مسابقه توسط اساتید موسسه طراحی و تصحیح شده و نهایتا به برندگان مسابقه جوایز نقدی، تخفیف ثبت نام و کارت امتیازی اهدا می شود.

همه ساله از بین اعضای کتابخانه با توجه به تعداد امانات و با در نظر گرفتن امتیاز دوبرابر برای منابع انگلیسی، اعضای فعال شناسایی شده و طی دو نیم سال جوایزی به این اعضای منتخب اهدا می گردد.