+98-31-42614700    +98-31-42634906    +98-31-42623756  
مقررات

قوانین و مقررات آموزشگاه تعویض ساعت کلاس تعويض ساعت كلاس تا 48 ساعت قبل از شروع دوره در صورت امكان پذير بودن، با مراجعه حضوري و همراه داشتن قبض انجام مي شود.…

ادامه خواندن
  • 1
  • 2
بستن منو