برگزاری اولین کارگاه آموزشی شعر فارسی

اولین جلسه ی کارگاه آموزشی شعر انجمن ادبی نسل فردا با استقبال خوب علاقمندان برگزارشد. قبل از شروع کلاس و حضور آقای دکتر شایان مدرس کلاس ، درمورد نحوه ی برگزاری کلاسها توضیحاتی توسط اینجانب ارائه شد و حضار نظرات و پیشنهاداتی در مورد چگونگی برپایی کلاسها برای کارآیی بهتر دادند. در ادامه خانم کارشناس رئیس موسسه فرهنگی هنری نسل فردا اهداف برگزاری این کلاس را شرح دادند و مژده شروع کلاسهای تابستانی را برای مقاطع سنی پائین در زمینه های ادبی به حاضرین دادند.
آقای دکتر شایان برای مقدمه در اولین جلسه تعریف گسترده ای از شعر کردند و هجاهارا طبقه بندی کردند و مقدمه ای از بحث تقطیع به ارکان را آموزش دادند. و در آخر، حضار اشعار خود را در حضور جناب دکترسلطانی و دکتر شایان قرائت کردند و مورد تشویق حضار قرار گرفتند.
به امید استقبال هرچه بیشتر و تاثیر مفیدتر کارگاه شعر در طالبان ادب و فرهنگ غنی ایران زمین.

دیدگاهتان را بنویسید