شرایط عضویت

شرایط استفاده از کتابخانه

عضویت

  • تشكيل كارت كتاب خانه با ارائه يك قطعه عكس پرسنلی 4*3 به واحد کتابخانه آموزشگاه و پرداخت مبلغ 50000 ريال به واحد صندوق صورت می گیرد.

هزینه

  • در صورت تاخير در استرداد كتاب امانت گرفته شده، به ازاي هر روز تاخير، جريمه نقدي به مبلغ 2000 ريال محاسبه مي گردد.
  • امانت هر CD و DVD به ازاي هر جلسه 5000 ريال كرايه محاسبه مي گردد. به ازاي هر شب تاخير علاوه بر كرايه مبلغ 2000 ريال جريمه نيز محاسبه مي گردد.

دیدگاهتان را بنویسید