شرایط عضویت

شرایط استفاده از کتابخانه عضویت تشكيل كارت كتاب خانه با ارائه يك قطعه عكس پرسنلی 4*3 به واحد کتابخانه آموزشگاه و پرداخت مبلغ 50000 ريال به واحد صندوق صورت می…

ادامه خواندن شرایط عضویت
معرفی کتابخانه

كتابخانه و بانک مولتي مديا تسلط به هر مطلب علمي از جمله زبان انگلیسی نيازمند به‌ کارگیری عملي از آن به طور مستمر و روزمره است. بدون شك قرار گرفتن…

ادامه خواندن معرفی کتابخانه
مقررات

قوانین و مقررات آموزشگاه تعویض ساعت کلاس تعويض ساعت كلاس تا 48 ساعت قبل از شروع دوره در صورت امكان پذير بودن، با مراجعه حضوري و همراه داشتن قبض انجام مي شود.…

ادامه خواندن مقررات